C/ Acadèmia 44 Altell 25002 Lleida
Horari de 10 a 13 i de 17 a 20
973-27-54-15 (Seu)
606-75-98-79 (President)
president@patronatdelcorpuslleida.com

Secretària
Nom: Mercè

Cognoms: Francès Señís

Mòbil: 650 510 911

Telèfon: 973275415

DNI: 40826285L

Formació: Auxiliar de Notaria

Professió: Pensionista